Projecten

Master bij de leergang Erfgoedfilosofie van de Erfgoed Academie, 2021.
Opinieartikel in het Friesch Dagblad, in samenwerking met de Waddenacademie, 2020.
Onderzoek en advies voor de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem
voor de Nederlandse Waddeneilanden, in opdracht van Programma Rijke Waddenzee, 2020.
Opiniestuk voor de eerste editie van het DEAL! Magazine, 2020, pp. 58-61.
Artikel “Learning Heritage Regions: Inclusive Heritage Policy and Management in Coastal Landscapes Across Europe,” voor Interreg Policy Learning Platform, 2020.